Skip to main content Skip to footer

Musik i 0. - 2. klasse

Musikskoletimer i 0. og 1. klasse - Partnerskabsaftale

Musikskolen fortsætter det mangeårige, gode samarbejde med alle 0. klasse-ledere i Herlev Kommune. Hver 0. klasse får besøg af en lærer fra Musikskolen, i alt 18 lektioner. Vi kalder det musikskoletimer. I timerne arbejdes der med sang, spil og bevægelse.

Undervisningen foregår i skoletiden og eleverne skal ikke tilmeldes Musikskolen.

Musikskoletimer i 1. klasse

Alle 1. klasser får besøg af to lærere fra Musikskolen 18 lektioner på et år. I 1. klasse samarbejder klassens egen lærer med Musikskolens to lærere om musikaktiviteter, der er relevante i forhold til, hvad klassen arbejder med – i både musik og andre fag.

Undervisningen foregår i skoletiden og eleverne skal ikke tilmeldes Musikskolen.

Musikværksted

Hel eller delvis friplads

Ansøgningsskema kan hentes her

Kildegårdskolen Øst

For elever i 1. og 2. klasse

Her får alle deltagere mulighed for at lære at spille på forskellige instrumenter. Der bruges fx. klaver, slagtøjsinstrumenter og blokfløjte i undervisningen. 
Der er gode muligheder for sammenspil. Der vil også være sang og bevægelse i timerne. Undervisningen foregår hver uge. 

Der er max. 10 elever på holdet og der er 2 lærere til stede. 
Instrumenterne låner man af Musikskolen i timerne.

Fredag kl. 13:05 - 13:50