Skip to main content Skip to footer

Betaling

Der betales i 3 rater hver sæson

  1. rate            01.08.24                                   Bemærk: eleven kan ikke starte på undervisning, hvis 1. rate ikke er betalt rettidigt.
  2. rate            01.11.24
  3. rate            01.03.25
  • Betaling opkræves i 3 rater via Herlev Kommunes opkrævningsafdeling, opkrævning udsendes til Digital postkasse, med mulighed for tilmelding til Betalingsservice.
  • Hver rate dækker 12 undervisningsgange.
  • Alle elever betaler 1 gang hver sæson et administrationsgebyr på kr. 100, det dækker bl.a. fotokopier og afgift til Copydan.
  • Meddelelse om optagelse samt betalingsoversigt udsendes primo juli 2024 pr. mail.
  • Hvis sæsonen er begyndt, udsendes meddelelse om optagelse umiddelbart inden man skal starte til undervisning.

Manglende betaling

Eventuel manglende betaling vil blive opkrævet via rykkerskrivelser fra kommunens opkrævningsafdeling med tillæg af rykkergebyr, pt. kr. 250,-.
Betales der ikke vil den blive fremsendt til SKAT. Samtidig udelukkes eleven fra undervisning straks.
Elever, som skylder betaling, kan ikke optages ved tilmelding til en ny sæson.

Se Betalingsregulativ for Herlev Musikskole

Det er muligt at søge hel eller delvis friplads. Hent ansøgningskema her.