Skip to main content Skip to footer

Søskenderabat/friplads

Søskenderabat

  • Hvis flere søskende går på Musikskolen betales fuld pris for ældste barn og halv pris for hver af de følgende søskende
  • Elever over 18 år udløser ikke søskenderabat
  • BEMÆRK: Søskenderabat opnås kun, hvis det er samme betaler på begge børn.

Friplads

  • Der kan i særlige tilfælde bevilges hel eller delvis friplads efter skriftlig ansøgning. Der kan ikke søges friplads, hvis eleven er over 24 år.
  • Ansøgningsfrist: 15. juni
    Bemærk: Der kan kun undtagelsesvis søges/ydes friplads ved tilmelding/optagelse i Musikskolen efter 1. juni eller senere i den påbegyndte sæson.