Skip to main content Skip to footer

Musik i 0. - 2. klasse

Musikskoletimer i 0. og 1. klasse - Partnerskabsaftale

Musikskolen fortsætter det mangeårige, gode samarbejde med alle 0. klasse-ledere i Herlev Kommune. Hver 0. klasse får besøg af en lærer fra Musikskolen, i alt 18 lektioner. Vi kalder det musikskoletimer. I timerne arbejdes der med sang, spil og bevægelse.

Undervisningen foregår i skoletiden og eleverne skal ikke tilmeldes Musikskolen.

Musikskoletimer i 1. klasse

Alle 1. klasser får besøg af to lærere fra Musikskolen 18 lektioner på et år. I 1. klasse samarbejder klassens egen lærer med Musikskolens to lærere om musikaktiviteter, der er relevante i forhold til, hvad klassen arbejder med – i både musik og andre fag.

Undervisningen foregår i skoletiden og eleverne skal ikke tilmeldes Musikskolen.

På musikværkstedsholdet spiller vi på forskellige instrumenter og øver os i puls og rytmer. Vi leger de forskellige musikalske begreber ind og øver os i at synge. Vi spiller små sammenspilsnumre på både trommer, xylofoner, blokfløje, maracas, claves m.m..

Musikværkstedsholdet er for alle dem som er nysgerrige på musikkens verden og vil spille sammen med andre.

Undervisningen finder sted i musiklokalerne på folkeskolerne i Herlev Kommune og er placeret i børnenes SFO-tid, så de kan selv gå frem og tilbage fra undervisningen.

Værkstedsholdene er for elever i 1. og 2. klasse. 

 

Se priser her

 

Hel eller delvis friplads