Skip to main content Skip to footer

Aflysning/tilbagebetaling

  • Hvis læreren er fraværende aflyses undervisningen og der tilbagebetales undervisningsgebyr fra og med 3. aflyste undervisningsgang. De 2 første gange betragtes som selvrisiko.
  • Der tilbagebetales ikke beløb under kr. 100.
  • I tilfælde af sygdom eller anden forsømmelse fra eleverne – herunder deltagelse i folkeskolens arrangementer – skal der meldes afbud til læreren. Eleven har ikke krav på erstatning for forsømte timer.
  • Hvis en elev i længere tid (mindst 1 måned) forsømmer pga. dokumenteret sygdom eller bortrejse, meddeles dette skriftligt til musikskolens kontor ved starten af fraværet, og betaling bortfalder for det pågældende tidsrum.