Skip to main content Skip to footer

Hel eller delvis friplads

Partnerskabsaftalen

Gennem partnerskabsaftalen modtager alle 0. og 1 klasser på Herlevs Kommunale skoler musikundervisning med musiklærere fra musikskolen.

Musikskoletimer i 0. klasse

Musikskolen fortsætter det mangeårige, gode samarbejde med alle 0. klasseledere i Herlev Kommune. Hver 0. klasse får besøg af en lærer fra Musikskolen, i alt 18 lektioner. Vi kalder det musikskoletimer. I timerne arbejdes der med sang, spil og bevægelse.

Undervisningen foregår i skoletiden og eleverne skal ikke tilmeldes Musikskolen.

Musikskoletimer i 1. klasse

Alle 1. klasser får besøg af to lærere fra Musikskolen 18 lektioner på et år. I 1. klasse samarbejder klassens egen lærer med Musikskolens to lærere om musikaktiviteter, hvor der inddrages bevægelse, rytmer, sange og spil på forskellige instrumenter.

Undervisningen foregår i skoletiden og eleverne skal ikke tilmeldes Musikskolen.

Musikværksted

På musikværkstedsholdet spiller vi på forskellige instrumenter og øver os i puls og rytmer. Vi leger de forskellige musikalske begreber ind og øver os i at synge. Vi spiller små sammenspilsnumre på både trommer, xylofoner, blokfløje, maracas, claves m.m..

Musikværkstedsholdet er for alle dem som er nysgerrige på musikkens verden og vil spille sammen med andre.

Undervisningen finder sted i musiklokalerne på folkeskolerne i Herlev Kommune og er placeret i børnenes SFO-tid, så de kan selv gå frem og tilbage fra undervisningen.

Værkstedsholdene er små hold op til 10 elever og for elever i 1. og 2. klasse. 

Se priser her

Kildegårdskolen Øst

For elever i 1. og 2. klasse

Hvis du ønsker dit barn får en legende tilgang til musikken og musikkens grundlæggende byggesten, er det musikværkstedsholdet du skal vælge.
Gennem forskellige musikalske lege og aktiviteter leger vi musikken ind. Vi øver os i puls og rytme, i at bruge vores stemme og lytte til hinanden.
Vi spiller på forskellige percussion instrumenter samt trommer, klaver og xylofon.
 
Undervisningen er med to lærer og på hold op til 10 elever.
Instrumenterne låner man af Musikskolen i timerne.
 
Musikværksted ligger efter skoletid og i skolens eget musiklokale, så børnene selv kan gå frem og tilbage.

Tirsdag kl. 13:05 - 13:50