Skip to main content Skip to footer

Lån/køb af instrumenter

Lån af instrument

Musikskolen råder over et begrænset antal instrumenter til udlån. Det drejer sig om stryge- og blæseinstrumenter samt akustisk guitar. Desuden udlånes øveplade og trommestikker til trommeelever.

Fælles for disse instrumenter er, at de udlånes til elever i 3. klasse.

Det er gratis at låne instrument. Forældre skal underskrive en låneaftale.

Køb af instrument gennem musikskolen

Herlev Kommune tilbyder – via Musikskolen – at være formidler af en købekontrakt på følgende vilkår.

  • Musikskolen køber instrumentet og sælger det videre til forældrene på en købekontrakt.
  • Ved indgåelse af købekontrakten betales min. 10 % i udbetaling.
  • Restbeløbet afdrages over max. 2 år ved beløb op til kr. 5.999,- og max. 3 år ved beløb mellem kr. 6.000,- og kr. 12.000,-. Der betales ikke renter af det skyldige beløb.
  • Instrumentkøbsordningen omfatter normalt instrumenter over kr. 3.000,- og under 12.000,-.
  • Instrumentkøbsordningen omfatter kun køb af stryge- og blæseinstrumenter.
  • Hvis eleven holder op i Musikskolen og ønsker at beholde instrumentet, er restgælden forfalden til betaling straks. Musikskolen tilbagekøber ikke senere dette instrument.
  • Ønsker forældrene at returnere instrumentet, fordi eleven ophører med undervisning eller overgår til andet instrument, er musikskolen indforstået med at tage instrumentet tilbage. Beløbet, der er afdraget på instrumentet tilbagebetales med en nedskrivning på 10 % pr. påbegyndt år, fra kontraktens indgåelse.