Skip to main content Skip to footer

Betaling

Betaling

Der betales i 3 rater hver sæson
1. rate            01.08.23 – bemærk: eleven kan ikke starte på undervisning, hvis 1. rate ikke er betalt rettidigt.
2. rate            01.11.23
3. rate            01.03.24

– Betaling opkræves i 3 rater via Herlev Kommunes opkrævningsafdeling, opkrævning udsendes til Digital postkasse, med mulighed for tilmelding til Betalingsservice
– Hver rate dækker 12 undervisningsgange

Der er mulighed for at søge om hel eller delvis friplads. Ansøgningsskema kan hentes her

– Alle elever betaler 1 gang hver sæson et administrationsgebyr på kr. 100, det dækker bl.a. fotokopier og afgift til Copydan
– Meddelelse om optagelse samt betalingsoversigt udsendes primo juli 2023 pr. mail.
Hvis sæsonen er begyndt, udsendes meddelelse om optagelse umiddelbart inden man skal starte til undervisning.
– Eventuel restance vil blive opkrævet via rykkerskrivelser fra kommunens opkrævningsafdeling med tillæg af rykkergebyr, pt. kr. 250,-.
– Betales restancen ikke vil den blive fremsendt til SKAT. Samtidig udelukkes eleven fra undervisning straks
– Elever, som skylder betaling, kan ikke optages ved tilmelding til en ny sæson

Se Betalingsregulativ for Herlev Musikskole